EN
Enter your search terms:
 

עמידה בסטנדרטים ונהלים

אנו מספקים לך מגוון דוחות ומערכי בקרה להטמעה, ניהול פיקוח ואכיפה של נהלי העבודה וסטנדרטים של איכות. כך אתה יכול לקבל תמונת מצב מעודכנת אודות מידת העמידה של ארגונך בסטנדרטים והנהלים.

4 אתגרים נפוצים

תהליכי בקרה לא מסודרים ולא אחידים.

קושי בניטור מידע וממצאים.

חוסר אחידות והמשכיות בתיעוד ממצאים.

בזבוז זמן ומשאבים רבים על בקרות.

איך אנחנו פותרים אותם?

לצד יצירת נהלי עבודה נכונים וריכוזם במקום אחד ובצורה דיגיטלית וברורה, מערכת INTER SERVICE משלבת ממשק בקרות פנימיות, אשר מאפשר למנהלי המטה בארגון לאכוף את העמידה בנהלים ולהעניק עדכון אודות הנושא באופן מיידי לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים.

השימוש במרכיבים אלה במערכת, בשילוב נהלי עבודה נכונים ועדכניים, מבטיחים עקביות, אחידות ושליטה.

מה יוצא לך מזה?

ניהול וצפייה בבקרות באופן אוטומטי מוריד באופן משמעותי, ואף לעיתים מבטל, טעויות בניהול המידע הקורות באופן נפוץ  בניהול ידני.

קלות ביצירת כללים ונהלי עבודה ייחודים לארגון

שקיפות

ניהול סיכונים

הטמעה מהירה ויעילה של שינויים

התעדכנות מהירה במידת ההצלחה של הטמעת השינויים

דילוג לתוכן