EN
Enter your search terms:
 

קבלת החלטות

מערכת INTER SERVICE עוזרת לארגונים להבין, לנתח ואפילו לנבא הכנסות עסקיות. המערכת מקבלת נתונים ומציגה מידע שימושי ורלוונטי לאנשים הנכונים – בזמן הנכון. כך מתפתחת בארגון תרבות של קבלת החלטות מושכלת, המבוססת על מידע של ממש במקום על תחושת בטן.

4 אתגרים נפוצים

שימור לקוחות לוקה בחסר וקושי בזיהוי פתרונות.

חוסר בתובנות לשם קבלת החלטות מפתח.

הרים של נתונים, אך ללא ערך עסקי אמתי.

אי יכולת לחזות את השפעתם של פעולות עסקיות מסוימות.

איך אנחנו פותרים אותם?

מערכת INTER SERVICE מהווה פלטפורמה לקבלת תובנות וניתוח נתונים, כדי לסייע לך לקבל החלטות עסקיות בצורה נבונה יותר ולפעול במהירות.

אנו מאפשרים איסוף נתונים ממערכות ומקורות פנים וחוץ ארגוניים, כולל מערכות קופות, מערכות הכשרה, יצירת דוחות, והצגת נתונים חזותיים על גבי דשבורד, כדי להבטיח שמקבלי ההחלטות בארגון ועובדיו יהיו מעודכנים בצורה מיטבית ובהתאם לנחוץ.

מה יוצא לך מזה?

קבל תובנות בכדי לסייע לך לנווט את הצמיחה ואת דרכך בריבוי המידע דיגיטלי המוזרם אליך ממקורות שונים, וכן לסייע לך לפגוש ולעמוד בדרישותיהם המשתנות באופן תדיר של לקוחותיך.

יצירה מהירה של דשבורד

ניתוח נתונים בזמן אמת

מדדי ביצוע טכנולוגיים ויכולות ירידה לפרטים

תרשימים חזותיים

שילוב עם מערכות נוספות

גישה מהירה אל כלי הדיווח

ניהול מאגר מידע גדול

דילוג לתוכן