EN
Enter your search terms:
 

שליטה ארגונית

קבל מאיתנו את הכלים שיבטיחו לך שליטה עסקית מוחלטת.
החל מתמונת מצב בזמן אמת של טיב השירות בארגון והעברת מסרים באופן מיידי, דרך התעדכנות שוטפת במידת מקצועיות העובדים ועד לעמידה ביעדים שהוגדרו מראש.

4 אתגרים נפוצים

חוסר שביעות רצון בקרב לקוחות עקב חוסר טיפול או עיכובים בטיפול, בזמני תגובה וכו'.

חוסר יכולת לאתר נקודות תורפה הדורשות שיפור, וחוסר יכולת להבחין במקורות ליצירת הזדמנויות חיוביות.

קושי במדידת התקדמות בהשגת מטרות הארגון.

חוסר סדר ונגישות למסמכים ונתונים.

איך אנחנו פותרים אותם?

הידע המקצועי שלנו, בשילוב מערכת INTER SEVICE, מאפשרים לך לשפר את זרימת העבודה בארגון, לייעל תהליכי שירות ולמקסם יכולות ניהול.

קבלת עדכונים נגישים ומיידים בזמן אמת, וכן איזון ונגישות זרימת העבודה, מבטיחים הוצאה לפועל של כל אחת ממשימות הארגון בזמן, ובצורה נכונה וטובה.

מה יוצא לך מזה?

התוצאה היא שיפור יעילות כוח העבודה, שיפור איכות הביצועים ובכך חיזוק עמידותו של הארגון וירידה במידת הסיכון שלו.

יכולת לעקוב ולהתחקות אחר כל פעולה

איזון עומסים ובקרת זמן

קבלת הודעות ועדכונים

קיטון בניירת

דילוג לתוכן