EN
Enter your search terms:
 

כתיבת נהלים וחומרי הדרכה

כתיבת נהלים וחומרי הדרכה – מפתח להתנהלות עסקית נכונה

בתור מנהל אתה בוודאי יודע כמה קשה לפעמים להעביר מסר – פשוט ככל שיהיה – מההנהלה ועד לאנשי השירות הנמצאים בקו הראשון. במקרה הטוב המסר מגיע ליעדו, אולם עובר בדרכו תחנות רבות, אשר משנות אותו ומוסיפות לו פרשנויות שונות. כך נוצר מצב שמסר שהתחיל בצורה מסוימת, מגיע ליעדו בצורה "משופצת". במקרה הפחות הטוב, המסר כלל לא מגיע לאדם הנכון, ובמקרה הגרוע מאוד, הוא מגיע ליעדו אבל עם משמעות הפוכה אליה התכוון המשורר.

הפתרון למשחק הטלפון השבור הלא-רצוי הזה הוא ניהול ידע נכון בתוך הארגון ויצירת תרבות ארגונית המחויבת לאתיקה פנימית. הדרכת עובדים ויצירת נהלים הם כלים הכרחיים על מנת ליצור תרבות כזו.

כתיבת נהלים ככלי לשינוי ארגוני

ניתן לחשוב שנהלי עבודה הם רק כללי התנהגות מקובלים וסט של הנחיות משמעתיות. אך על מנת להעביר את המסר עצמו ואת רוח הארגון הנלווית אליו יש לעשות עבודה מעמיקה יותר. מלאכת כתיבת הנהלים היא תורה שלמה, המאגדת בתוכה את ה'אני מאמין' של הארגון, בין אם ע"י הצגת החזון וערכי הארגון בצורה ברורה, ובין אם העברתם דרך נהלי העבודה וחומרי ההדרכה.

ניסיוננו עתיר השנים והיכרותנו עם שווקים וענפים שונים בארץ ובעולם מאפשרים לנו לגשת אל כתיבת נהלי העבודה והחומרים המקצועיים של הארגון באופן חד ומדויק. אנו מביאים תובנות שנובעות הן מהידע המקצועי הצבור והן מהערכה של תרבות הארגון הספציפית שלך ושל עובדיך.

הנהלים שאנו כותבים יוצרים עבורך ועבור עובדיך מקור מידע מהימן המביא לגישה אחידה, התנהלות עקבית ויציבה ותרבות עסקית נכונה לאורך זמן.

רוצה לדעת עוד? צור איתנו קשר בטלפון 03-5277639 או צור קשר דרך האתר.

דילוג לתוכן