EN
Enter your search terms:

 

מהטמה גנדי אמר פעם:

…Be the change that you wish to see in the world

בעולם הארגוני, העסק שלך מצוי בתחרות בלתי פוסקת, חווה שינויים קטנים וגדולים, מטלטלים ומעייפים. העסק שלך הוא אתה ואתה הוא העסק, ולפיכך אתם גוף אחד שחווה הכל במקביל. אין זה מפתיע, אם כך, שאופן ניהול הארגון מושפע מתחושותייך וגישתך הניהולית, אשר מוקרנות מטה ישירות במורד הפירמידה הארגונית, בין המחלקות השונות והעובדים.

כל טלטלה שאתה חווה כמנהל ושאינה מתועלת כראוי בארגון – עלולה לפגוע קשות במערכת ולטלטל לא רק אותך, אלא גם את העובדים ובמישרין גם את הלקוחות שלך. כיצד ניתן למנוע או להפחית את עוצמת הפגיעה, כאשר זו מגיעה?

  • היה מודע לתחושותייך.

הן אינן חייבות להופיע בהכרח ממקום העבודה ואל תחשוש לקשר בין החיים האישיים, החברתיים והמקצועיים – כולם שזורים זה בזה וזורמים בגשרים המחברים בין העולמות. זכור כי לא תוכל לשנות את מה שאתה לא מודע לו.

  • היה קשוב לאינטואיציה שלך.

הקול הפנימי שמכוון אותך, הוא בין הגורמים החשובים שהביאו למקומך כיום כמנהל. ההחלטות הניהוליות שאתה מקבל צריכות להתחשב בגורמים הסביבתיים החיצוניים שמשתנים כל עת אל מול הארגון ובגורמים הפנימיים שמתחוללים בתוך הארגון, אך לא פחות חשוב מכך – החלטות אלו צריכות גם להתחשב בקול הפנימי שלך. הוא זה שיאותת בסופו של דבר אם משהו מרגיש נכון, או לא.

  • הישאר פתוח לעצות ודעות שונות.

עם כל מה שנאמר בסעיף הקודם, חשוב לא לשכוח להישאר פתוחים וקשובים לעצות שונות, לשוחח עם אנשים ומנהלים בעלי ניסיון שמשמיעים גוון אחר ואף נוגד לגוון הקול שלך. שיחות אלו עשויות להיות משמעותיות גם לטווח הארוך בניהול העסק, ואין לדעת באיזה שלב תשלוף ותשתמש בעצה שקיבלת.

  • כאשר התקבלה החלטה – אמץ אותה ללא חת.

בין אם מדובר בהחלטה חשובה וקריטית שעשויה להשפיע על העסק שלך לטווח הארוך או בין אם מדובר בהחלטות ניהוליות קטנות ויום-יומיות, חשוב לשים לב שאתה לא מושך ומשתהה באותו המקום ללא התקדמות. כאשר בסופו של דבר קיבלת את ההחלטה – אחוז את המושכות והוצא אותה לפועל. עסקים מתקדמים על ידי הוצאה לפועל של החלטות. גם אם בדיעבד ההחלטה הייתה שגויה, תדע זאת רק לאחר שתצא מנקודת הנוחות שלך, זו שלא מקדמת אותך ואת העסק לשום מקום.

  • הווה דוגמה לשינוי שאתה מבקש לחולל.

נאה דורש נאה מקיים. העובדים שלך צריכים מנהיג שיוביל את השינוי שמתרחש במקום עבודתם. הם מביטים בך להכוונה ויצעדו אחרייך לאורך כל הדרך, אם רק תוביל ותשמש דוגמה חיה.

כמנהל – היה השינוי שאתה רוצה לראות בארגונך.

מאת: אליה שטקילברג אלבז, יועצת ארגונית

דילוג לתוכן